Kategori Antall Prosent Liste
Allmenne nyord 895336 39.1 Vis ord
Anglisismer og andre lånord 104217 4.6 Vis ord
Forkortelser 2838 0.1 Vis ord
Navn 477828 20.9 Vis ord
Sammensatte navn 30183 1.3 Vis ord
Navn-leksem-kombinasjoner m/bindestrek 4785 0.2 Vis ord
Leksem-navn-kombinasjoner m/bindestrek 4062 0.2 Vis ord
Akronym-leksem-kombinasjoner m/bindestrek 64657 2.8 Vis ord
Leksem-akronym-kombinasjoner m/bindestrek 1273 0.1 Vis ord
Allmenne sammensetninger m/bindestrek 212413 9.3 Vis ord
Sammensetninger m/annen eksplisitt markering 62510 2.7 Vis ord
Sammensetninger med tall 0 0 Vis ord
Tall og forkortelser 16802 0 Vis ord
Rene tallformater 358 0 Vis ord
URL-er og e-postadresser 22968 1.0 Vis ord
Flerordsuttrykk med koordinasjon 0.0 Vis ord
Skrot 44790 2.0 Vis ord
TOTALT SISTE DØGN 2290439 100.0 Vis ord