AksisUiB

NORSK AVISKORPUS

Velkommen til Norsk aviskorpus!

13.6.2014 NB! Gandalf-adressen er nå ute av drift:

Ny adresse http://clu.uni.no/avis/.

Norsk aviskorpus er et svært omfattende tekstmateriale som er samlet inn ved Aksis. Vi har etablert et system for automatisk innhenting av store mengder tekst fra norske avisers nettsteder, og for bearbeiding av disse.

På nettsidene vil du finne informasjon om hvordan materialet samles inn, dets omfang og innhold, og publikasjoner basert på Norsk aviskorpus. Bruk menyen til venstre for å orientere deg på nettsidene.

Her vil du også få tilgang til å søke i materalet, og til lister over nye ord i norsk som oppdateres daglig på grunnlag av materialet. Bruk toppmenyen for å få tilgang til selve korpuset og til databasen over nyord.

Knut Hofland

Computational Language Unit (CLU)

Uni Computing

Uni Research AS